ROBERT BONK

Tuna and Blood

Catania, Sicily 2018


SilverFish and Blood

Catania, Sicily 2018

Fish Arrangement

Catania, Sicily 2018

Orange Fish and Orange Cloth

Catania, Sicily 2018

Fish and Cilantro

Catania, Sicily 2018

Sardines

Catania, Sicily 2018

Marble and Tuna

Catania, Sicily 2018

Swordfish Head

Catania, Sicily 2018

FishHead and Tail

Catania, Sicily 2018

Four PigsFeet

Catania, Sicily 2018

PigsFoot and Knife

Catania, Sicily 2018

Red Organs

Catania, Sicily 2018

Sea Urchins

Bari, Italy 2018

Three PigsFeet

Catania, Sicily 2018

FishHead and Tuna

Catania, Sicily 2018

Fish and Seaweed

Bari, Italy 2018

HomeSelected_Works.html
< BackSelected_Works.html